VIR (latinsky „muž“) je víkendová duchovní obnova (rekolekce), kterou pořádají bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Koná se dvakrát ročně v adventní a postní době. Rekolekce jsou skvělou příležitostí pro ztišení a setkání s Kristem, proto většina programu probíhá v tichu.

Zváni jsou všichni mladí muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to a chtěli by udělat další krok. Důležitá je ochota zanechat na krátký čas svých každodenních povinností, aby se účastník mohl věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem.

Účastníci se mohou těšit na mše svaté, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání, lectio divina či adoraci. Během víkendu lze využít příležitosti k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Víkendové rekolekce provází každý rok jiné téma, které se prolíná duchovním programem. Konkrétní program je představen při zahájení duchovní obnovy.

Rekolekce začínají páteční večeří a končí nedělním obědem. Ubytování (není nutné si brát spacák), celodenní strava (od pondělního do pátečního oběda) a pitný režim jsou zajištěny. 

DUCHOVNÍ OBNOVA VIR

Základní informace.

Pro koho je kurz určen? Kurz je určen mladým mužům od 17 do 35 let.
Délka rekolekcí: víkendové setkání (od páteční večeře do nedělního oběda).
Termín: 2x ročně v průběhu doby adventní a postní.
Místo setkání: Arcibiskupský kněžský seminář, Žerotínovo náměstí 2, Olomouc

Bližší informace a přihlašování

Více informací k duchovní obnově VIR získáte na e-mailu projektvir@gmail.com nebo na webových stránkách Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.