Zamyšlení o duchovním povolání

Pastorace povolání olomoucké arcidiecéze připravila pro zájemce videa se zamyšlením o duchovním povolání. Na prvních dvou videích můžete vidět P. Petra Vrbackého, spirituála Teologického konviktu a P. Vladimíra Schmidta, spirituála Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Videa lze volně sdílet, případně na ně odkázat všechny zájemce, kteří o duchovním povolání přemýšlejí.

Var. 1.: Duchu svatý, který posvěcuješ církev neustálým udílením svých darů, vlož do srdce všech, které voláš ke kněžství a zasvěcenému životu, hlubokou a mocnou horlivost pro Boží království, aby velkodušným a bezvýhradným "ano" dali svůj život do služeb evangelia. Amen.

Var. 2.: Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha Svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky. Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby, oplodněno Duchem Svatým, se stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu. Amen.

Brožura pro týden modliteb za duchovní povolání

Pro týden modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o čtvrté neděli velikonoční (neděle Dobrého pastýře), připravila Pastorace povolání ČR následující brožuru, která obsahuje spoustu podnětů, modliteb a zamyšlení o duchovním povolání. Brožuru lze zobrazit a stáhnout ve formátu PDF.

Brožura pro týden modliteb za duchovní povolání (PDF)

Průběžně se snažíme doplňovat další relevantní materiály.

MÁTE TIP NA RELEVANTNÍ MATERIÁL? NAPIŠTE NÁM!